LOT zwalnia dyscyplinarnie strajkujących pracowników. Pojedyncze samoloty nie startują

kierownictwo LOT-u zaczął zwalniać z pracy osoby, które uczestniczą w strajku. Podkreśla, że sprzeciw jest niedozwolony. Związkowcy podtrzymują, że strajkują zgodnie z prawem. sprzeciw spowodował odwołanie niektórych rejsów – m.in. z Warszawy do Toronto.
Strona 1 z 11